O tvrtki Austria Bio Garantie d.o.o. u Hrvatskoj

Austria Bio Garantie d.o.o. je podružnica tvrtke Austria Bio Garantie GmbH. Osnovana je 2010. godine kao samostalno kontrolno i certifikacijsko tijelo. Godine 2012. ispunila je sve uvjete za prijavu kao nacionalno i europsko kontrolno tijelo u Republici Hrvatskoj te djeluje uz odobrenje hrvatskog Ministarstva poljoprivrede.

Proizvodi certificirani od strane tvrtke Austria Bio Garantie d.o.o. označeni su kodnim brojem: HR-EKO-07.

Austria Bio Garantie d.o.o podržava poljoprivredna gospodarstva i prerađivače u prehrambenom sektoru, pomažući im da se razviju na održiv način i ojačaju svoju poziciju na tržištu. Nadzire jedinice biljne proizvodnje kao i gospodarstva za uzgoj životinja. Osim toga, nudi provođenje nadzora inputa u ekološkoj poljoprivredi (npr. Proizvodnja kalcita ) i zajedno u suradnji sa svojim međunarodnim partnerima vrši nadzor drugih standarda kvalitete.

Glavni cilj tvrtke Austria Bio Garantie d.o.o. je ponuditi neovisnost, transparentnost i učinkovitost nadzornih i certifikacijskih usluga. Zahvaljujući našoj organizacijskoj strukturi i proširenim uslugama provedbe nadzora svi naši klijenti profitiraju u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na uložen novac.

Broj provedenih certifikacija kontinuirano se povećava, a do kraja 2018. godine naša tvrtka provela ih je više od 390. Naši klijenti i partneri su naš prioritet, pa stoga i Vama želimo dobrodošlicu u tvrtku Austria Bio Garantie d.o.o.!

Kontaktirajte naš stručni tim.

Tim

Dipl. Ing. Hans Matzenberger

Generalni direktor Austria Bio Garantie

Mob: +43 (0) 664/4131451
Email: [email protected]

Maier Silvia

Generalni direktor Austria Bio Garantie

Mobile: +43 (0) 664/5409741
Email: [email protected]

Marko Tarandek bacc.ing.agr.

Voditelj odjela nadzora

Mob: +385 (0) 99/3062488

Email: [email protected]

Tajana Slunjski dipl.ing.agr.

Inspektor,
Zamjenik voditelja odjela nadzora

Mob: +385 (0) 99 328 0410

Email: [email protected]

Marko Ilić Buljan mag. ing. agr.

Inspektor

Mob: +385 (0) 99/2056002

Email: [email protected]

Petra Hrupek mag.ing.agr.

Inspektor

Mob: +385 (0) 95/305 3158

Email: [email protected]

Hrvoje Kovaček bacc. ing. agr.

Inspektor

Mob: +385 (0) 99 331 7814

Email: [email protected]

Ivana Keretić bacc. ing. agr.

Inspektor

Tel: +385 (0) 95/3563948

Email: [email protected]

Marija Gabrijela Bogović mag. ing. techn. aliment.

Inspektor

Phone: +385 (0) 95/3790010

Email: [email protected]

Nataša Petrin dipl.ing.agr.

Inspektor

Phone: +385 (0) 95 354 2418

Email: [email protected]

Ivana Benjak oec.

Voditeljica ureda

Tel: +385 (0)95/3053131

Email: [email protected]

Karmen Kukolić bacc. inf.

Tajnica

Tel: +385 (0)95/3053132

Email: [email protected]

Dijana Grula bacc. oec.

Tajnica

Email: [email protected]

ABG suradnici iz međunarodnog odjela u Austriji: http://www.abg.at/en/company/team/

Misija

Samostalnost

Tvrtka Austria Bio Garantie nije podložna utjecajima okruženja u kojem djeluje. Zbog svoje nepristranosti svim klijentima / podnositeljima zahtjeva u mogućnosti je pružati usluge na jednak način bez obzira na poslovne ili političke utjecaje.

Njezin položaj na tržištu jača uslijed širokog raspona usluga i financijske neovisnosti.

Sigurnost

Tvrtka Austria Bio Garantie vrši samostalne nadzore na svim razinama proizvodnog lanca (proizvođači – prerađivači – trgovci – uvoznici/izvoznici) te brine da “ekološki” proizvod u cjelokupnom nadzoru lanca ekoloških proizvoda zaista bude ekološki. Tijekom nadzora utvrđuje se razlika između “certificiranih ekoloških proizvoda” i “pseudo ekoloških proizvoda” (konvencionalnih proizvoda) u pogledu deklaracije i sljedivosti.

Održivost

S obzirom na naše poslovanje i usluge, ABG uvelike pridonosi održivom razvoju zemljišnih resursa i održavanju kulturnog krajolika te životinjskih i biljnih vrsta – dobrobit životinja kod uzgoja.

Konkurentnost

Djelatnosti tvrtke Austria Bio Garantie podržavaju i potiču proizvodne metode – koje povećavaju mogućnost ekoloških proizvođača i prerađivača da postanu uspješni na domaćem i međunarodnom tržištu.

Kvaliteta

Kvaliteta je u svakom pogledu glavni cilj tvrtke Austria Bio Garantie. Visoki zahtjevi u pogledu kvalitete proizlaze iz daljnjeg obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja naših zaposlenika kao i  unaprjeđenje nadzora i korisničkih usluga.

Opći uvjeti

Opći uvjeti vrijede između tvrtke Austria Bio Garantie i klijenta.

Oni su sastavni dio sklopljenog/ih ugovora.

 

Trenutna verzija Općih uvjeta se nalazi ovdje (Sastavljeno dana: 01.03.2020).

Stare verzije:
Opći uvjeti poslovanja do 28.03.2016

Opći uvjeti poslovanja do 23.10.2018

Opći uvjeti poslovanja do 29.02.2020

 

Sastavni dio Općih uvjeta su:

Cjenik
Uvjeti korištenja logotipa zaštitnog znaka

Akreditacija

Tvrtka Austria Bio Garantie je od 1998. godine akreditirana kao certifikacijsko tijelo za ekološke proizvode prema ISO 17065 standardima (prije EN 45011). Tvrtka Austria Bio Garantie d.o.o. također je obuhvaćena tom akreditacijom. Područje akreditacije se stalno širi. Tvrtka Austria Bio Garantie nadzire i može certificirati usklađenost neke tvrtke sa sljedećim propisima:

Uredba Vijeća 834/2007 za ekološku proizvodnju i označavanje

Austrijski Kodeks Alimentarius (poglavlje A8)

Poveznica na dokumente:

http://www.abg.at/en/abg/accreditation

Ministartsvo Poljoprivrede u Hrvatskoj

Ministarstvo Poljoprivrede u Hrvatskoj

https://poljoprivreda.gov.hr/

Tvrtki Austria Bio Garantie d.o.o. je 2012. godine od strane hrvatskog Ministarstva poljoprivrede dodijeljen kodni broj HR-EKO-07 za kontrolna i certifikacijska tijela. Ministarstvo vrši i godišnji nadzor tehničkih i ljudskih resursa za pružanje usluga nadzora i certificiranja u Republici Hrvatskoj.

Primjedbe

Tvrtka Austria Bio Garantie pridaje veliku važnost na transparentnost svojih postupaka.

Ako se pojave bilo kakve nejasnoće u vezi provedbe naših nadzora i certifikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

Naši klijenti imaju pravo uložiti prigovor i žalbu protiv odluka donesenih tijekom provedbe nadzora, revizija i certifikacija. Ako su naše usluge ili poslovanje na bilo koji način bile nezadovoljavajuće, obavijestite nas o tome u pisanom obliku. ABG će odmah razmotriti pritužbu od strane neovisne osobe.

Imajte na umu da je zbog pravnih razloga rok za predaju prigovora i žalbi 14 dana od nadzora / certifikacije.

Kontakt: [email protected]