O tvrtki Austria Bio Garantie d.o.o. u Hrvatskoj

Austria Bio Garantie d.o.o. je podružnica tvrtke Austria Bio Garantie GmbH. Osnovana je 2010. godine kao samostalno kontrolno i certifikacijsko tijelo. Godine 2012. ispunila je sve uvjete za prijavu kao nacionalno i europsko kontrolno tijelo u Republici Hrvatskoj te djeluje uz odobrenje hrvatskog Ministarstva poljoprivrede.

Proizvodi certificirani od strane tvrtke Austria Bio Garantie d.o.o. označeni su kodnim brojem: HR-EKO-07.

Austria Bio Garantie d.o.o podržava poljoprivredna gospodarstva i prerađivače u prehrambenom sektoru, pomažući im da se razviju na održiv način i ojačaju svoju poziciju na tržištu. Nadzire jedinice biljne proizvodnje kao i gospodarstva za uzgoj životinja. Osim toga, nudi provođenje nadzora inputa u ekološkoj poljoprivredi (npr. Proizvodnja kalcita ) i zajedno u suradnji sa svojim međunarodnim partnerima vrši nadzor drugih standarda kvalitete.

Glavni cilj tvrtke Austria Bio Garantie d.o.o. je ponuditi neovisnost, transparentnost i učinkovitost nadzornih i certifikacijskih usluga. Zahvaljujući našoj organizacijskoj strukturi i proširenim uslugama provedbe nadzora svi naši klijenti profitiraju u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na uložen novac.

Broj provedenih certifikacija kontinuirano se povećava, a do kraja 2018. godine naša tvrtka provela ih je više od 390. Naši klijenti i partneri su naš prioritet, pa stoga i Vama želimo dobrodošlicu u tvrtku Austria Bio Garantie d.o.o.!

Kontaktirajte naš stručni tim.

Tim

Dipl. Ing. Hans Matzenberger

Generalni direktor Austria Bio Garantie

Mob: +43 (0) 664/4131451
Email: [email protected]

Maier Silvia

Generalni direktor Austria Bio Garantie

Mobile: +43 (0) 664/5409741
Email: [email protected]

Marko Tarandek bacc.ing.agr.

Voditelj odjela nadzora,
Inspektor, Certifikator

Mob: +385 (0) 99/3062488

Email: [email protected]

Tajana Slunjski dipl.ing.agr.

Zamjenik voditelja odjela nadzora,
Inspektor, Certifikator

Mob: +385 (0) 99 328 0410

Email: [email protected]

Marko Ilić Buljan mag. ing. agr.

Inspektor, Certifikator

Mob: +385 (0) 99/2056002

Email: [email protected]

Petra Hrupek mag.ing.agr.

Inspektor

Mob: +385 (0) 95/305 3158

Email: [email protected]

Hrvoje Kovaček bacc. ing. agr.

Inspektor

Mob: +385 (0) 99 331 7814

Email: [email protected]

Ivana Keretić bacc. ing. agr.

Inspektor

Tel: +385 (0) 95/3563948

Email: [email protected]

Marija Gabrijela Bogović mag. ing. techn. aliment.

Inspektor

Phone: +385 (0) 95/3790010

Email: [email protected]

Nataša Petrin dipl.ing.agr.

Inspektor

Phone: +385 (0) 95 354 2418

Email: [email protected]

Ivana Benjak oec.

Voditeljica ureda

Tel: +385 (0)95/3053131

Email: [email protected]

Karmen Kukolić bacc. inf.

Tajnica

Tel: +385 (0)95/3053132

Email: [email protected]

Dijana Grula bacc. oec.

Tajnica

Email: [email protected]

ABG suradnici iz međunarodnog odjela u Austriji: http://www.abg.at/en/company/team/

Akreditacija

Akreditacija predstavlja formalno priznavanje tehničke i organizacijske kompetencije tijela, za izvršenje određene usluge, kako je opisano u opsegu akreditacije. Austria Bio Garantie d.o.o. akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode prema normi ISO 17065 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 3662. Sve aktivnosti podliježu nadzoru Hrvatske akreditacijska agencije (HAA). Akreditacija je mjera za izgradnju povjerenja, koja omogućuje vlastima, gospodarstvu i društvu, da procijene ispunjavaju li inspekcijska ili certifikacijska tijela određene zadatke uz traženu visoku pouzdanost.

Akreditacijski dokument

Postupak u slučaju povlačenja ili suspenzije akreditacije

Akreditirano tijelo, u slučaju suspenzije, djelomično ili u cijelosti, ili u slučaju povlačenja akreditacije, mora odmah prestati koristiti simbol akreditacije ili se tekstualno pozivati ​​na status akreditiranog tijela; uključujući web mjesto u dijelu aktivnosti za koje je akreditacija suspendirana ili povučena.

U slučaju suspenzije, djelomično ili u cijelosti, ili u slučaju povlačenja akreditacije, svi dokumenti koje je izdala Austria Bio Garantie d.o.o., s HAA logotipom, više ne vrijede s datumom suspenzije/povlačenja akreditacije. Kao dio QM politike, ABG će odmah obavijestiti sve ugovorene korisnike.

Ministarstvo Poljoprivrede u Hrvatskoj: https://poljoprivreda.gov.hr/

Tvrtki Austria Bio Garantie d.o.o. je 2012. godine od strane hrvatskog Ministarstva poljoprivrede dodijeljen kodni broj HR-EKO-07 za kontrolna i certifikacijska tijela. Ministarstvo vrši i godišnji nadzor tehničkih i ljudskih resursa za pružanje usluga nadzora i certificiranja u Republici Hrvatskoj.

Misija

Samostalnost

Tvrtka Austria Bio Garantie nije podložna utjecajima okruženja u kojem djeluje. Zbog svoje nepristranosti svim klijentima / podnositeljima zahtjeva u mogućnosti je pružati usluge na jednak način bez obzira na poslovne ili političke utjecaje.

Njezin položaj na tržištu jača uslijed širokog raspona usluga i financijske neovisnosti.

Sigurnost

Tvrtka Austria Bio Garantie vrši samostalne nadzore na svim razinama proizvodnog lanca (proizvođači – prerađivači – trgovci – uvoznici/izvoznici) te brine da “ekološki” proizvod u cjelokupnom nadzoru lanca ekoloških proizvoda zaista bude ekološki. Tijekom nadzora utvrđuje se razlika između “certificiranih ekoloških proizvoda” i “pseudo ekoloških proizvoda” (konvencionalnih proizvoda) u pogledu deklaracije i sljedivosti.

Održivost

S obzirom na naše poslovanje i usluge, ABG uvelike pridonosi održivom razvoju zemljišnih resursa i održavanju kulturnog krajolika te životinjskih i biljnih vrsta – dobrobit životinja kod uzgoja.

Konkurentnost

Djelatnosti tvrtke Austria Bio Garantie podržavaju i potiču proizvodne metode – koje povećavaju mogućnost ekoloških proizvođača i prerađivača da postanu uspješni na domaćem i međunarodnom tržištu.

Kvaliteta

Kvaliteta je u svakom pogledu glavni cilj tvrtke Austria Bio Garantie. Visoki zahtjevi u pogledu kvalitete proizlaze iz daljnjeg obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja naših zaposlenika kao i  unaprjeđenje nadzora i korisničkih usluga.

Opći uvjeti

Opći uvjeti vrijede između tvrtke Austria Bio Garantie i klijenta.

Oni su sastavni dio sklopljenog/ih ugovora.

 

Trenutna verzija Općih uvjeta se nalazi ovdje (Sastavljeno dana: 01.03.2020).

Stare verzije:
Opći uvjeti poslovanja do 28.03.2016

Opći uvjeti poslovanja do 23.10.2018

Opći uvjeti poslovanja do 29.02.2020

 

Sastavni dio Općih uvjeta su:

Cjenik
Uvjeti korištenja logotipa zaštitnog znaka

Primjedbe

Tvrtka Austria Bio Garantie pridaje veliku važnost na transparentnost svojih postupaka.

Ako se pojave bilo kakve nejasnoće u vezi provedbe naših nadzora i certifikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

Naši klijenti imaju pravo uložiti prigovor i žalbu protiv odluka donesenih tijekom provedbe nadzora, revizija i certifikacija. Ako su naše usluge ili poslovanje na bilo koji način bile nezadovoljavajuće, obavijestite nas o tome u pisanom obliku. ABG će odmah razmotriti pritužbu od strane neovisne osobe.

Imajte na umu da je zbog pravnih razloga rok za predaju prigovora i žalbi 14 dana od nadzora / certifikacije.

Kontakt: [email protected]