Logotipovi tvrtke Austria Bio Garantie

Preuzimanja:
>>EU eko logo<<

Nakon izvršenog nadzora i postupka certifikacije, klijent ima pravo koristiti službene logotip(ove) zaštitnog znaka tvrtke ABG za označavanje i prepoznavanje proizvoda te u marketinške svrhe.

U pravilu važi sljedeće:

Sljedeće ilustracije su logotipovi koji su zaštićeni zakonom o zaštitnom znaku. Logotipove možete preuzeti besplatno. Međutim, u tom slučaju obvezujete se koristiti logotipove u skladu s odgovarajućim uputama i propisima, što će se provjeravati tijekom nadzora. Svaka nezakonita uporaba i bilo kakvo kršenje bit će kažnjeno plaćanjem zakonske kazne.

Nepravilno korištenje logotipova zaštitnog znaka:

U slučaju zlouporabe ili nepravilnog korištenja logotipova zaštitnog znaka, ugovorne strane će najprije nastojati postići sporazumno rješenje. Prilikom prve povrede, tvrtka Austria Bio Garantie će klijenta upozoriti pismenim putem uz napomenu poduzimanja razumnih korektivnih mjera. U slučaju daljnjih povreda ili nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja klijent je dužan platiti kaznu u iznosu od 10% (minimalni iznos 1,000.00 €) od ostvarenog prometa kao rezultata prodaje pogrešno označenih proizvoda. Ovu novčanu kaznu nije moguće zakonski ublažiti. Nadalje, tvrtka Austria Bio Garantie ima pravo raskinuti ugovor o eko nadzoru odmah i bez prethodne najave, ako se logotip zaštitnog znaka koristi drugačije nego što je navedeno u ugovoru.

Preuzimanja:
>>Uveti korištenja logotipova zaštitnog znaka tvrtke Austria Bio Garantie GmbH uključujući i ABG podružnice<<


Logo tvrtke Austria Bio Garantie u Hrvatskoj

ABG_Logo_Kroatien_RGB_transparent

ABG_Logo_Kroatien_SW_transparent

Dostupan u boji ili crno/bijeloj varijanti

Zahtjevi: Subjekti nadzirani od strane tvrtke Austria Bio Garantie moraju imati valjani ugovor o eko nadzoru s podružnicom Austria Bio Garantie u Hrvatskoj. Sve nove oznake za ekološke proizvode potrebno je prije uporabe poslati tvrtki Austria Bio Garantie na odobrenje.

Poljoprivrednim gospodarstvima dozvoljeno je koristiti logotip samo za ekološke proizvode, no ne i za proizvode nastale u prijelaznom razdoblju

Uporaba: Isto kao i s glavnim logotipom tvrtke Austria Bio Garantie.

Definicija boja logotipa tvrtke Austria Bio Garantie:

Zelena: 100 cijan / 25 magenta / 90 žuta / 0 key

Zelena: RGB 0/124/69

Crvena: 10 cijan / 100 magenta / 100 žuta / 10 key

Crvena: RGB 196/7/27

Pantone:

Zelena: 349 C

Crvena: 187 C


 EU eko logo

Glavni cilj europskog loga je lakše prepoznavanje ekoloških proizvoda od strane potrošača. Nadalje, EU logo daje vizualni identitet ekološkom poljoprivrednom sektoru i time doprinosi ukupnoj usklađenosti i pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta u tom području.

Preuzimanja:
>>Europski eko logo<<

Korisnički priručnik
>>Ovdje<< se nalazi vodič za grafičko oblikovanje


ABG/EU Eko Logo u Hrvatskoj

vodoravni format

ABG / EU eko logo može se koristiti u okomitom ili vodoravnom formatu i mora se koristiti kao što je prikazano na uzorcima.

Logo može biti povezan s grafičkim ili tekstualnim elementima koji se odnose na ekološki uzgoj.

Ovi uzorci prikazuju zemlju podrijetla u kojoj je uzgojena poljoprivredna sirovina

 • EU poljoprivreda
 • Poljoprivreda izvan EU
 • Poljoprivreda u EU/izvan EU
 • Naziv zemlje: potrebno je navesti zemlju podrijetla u kojoj je uzgojena sva poljoprivredna sirovina

Veličina EU eko loga i ABG / EU eko loga

Visina EU eko logo mora biti najmanje 9 mm i širina najmanje 13,5 mm; omjer visine / širine mora uvijek biti 1:1,5. U iznimnim slučajevima logo se može smanjiti na minimalnu veličinu od 6 mm visine za vrlo mala pakiranja. Veličina ABG / EU eko loga proizlazi iz te minimalne veličine.

Definicija boja

Dostupan u boji i crno / bijeloj varijanti za dizajnere.

Definicija boja loga tvrtke Austria Bio Garantie za dizajnere:

Zelena: 100 cijan / 25 magenta / 90 žuta / 0 key

Zelena: RGB 0/124/69

Crvena: 10 cijan / 100 magenta / 100 žuta / 10 key

Crvena: RGB 196/7/27

Pantone:

Zelena: 349 C

Crvena: 187 C

Definicija boja EU eko loga:

Pantone:

Zelena pantone br. 376 i zelena [50% cijan + 100% žuto] za ispis četiriju boja.

Definicija pozadinskih boja:

CMYK: 25/0/50/0

Ako je boja pozadine na pakiranju ili etiketi tamna, simboli se mogu koristiti u negativnom formatu koristeći pritom boju oznake na pakiranju kao pozadinsku boju.

U posebnim situacijama gdje se oznake na pakiranju u jednoj boji, EU eko logo i ABG / EU eko logo mogu se koristiti u istoj boji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okomiti format

  

Korištenje logotipa u označavanju

EU eko logo i eko logo ABG / EU koristi se samo na pakiranju ili na etiketi ako je proizvod proizveden u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 834/2007, u trenutnoj verziji i ako ispunjava zahtjeve ove Uredbe te se može koristiti u opisu prodaje.

Logo se ne može koristiti na sljedećim proizvodima:

 • sjeme
 • gnojiva
 • proizvodi u prijelaznom razdoblju
 • proizvodi s manje od 95% ekoloških sastojaka
 • ekološki proizvodi prema nacionalnim privatnim standardima (poput ekoloških restorana, ekološke kozmetike, hrane za kućne ljubimce)
 • proizvodi dobiveni lovom i / ili ribarstvom

 

Korištenje ABG / EU eko loga u svrhu predstavljanja i oglašavanja

Uredba (EZ) br. 834/2007 propisuje da je logo Zajednice jedna od obveznih oznaka koju je potrebno koristiti na ambalaži proizvoda koji ispunjavaju uvjete ekološke proizvodnje.

Državu podrijetla nije dozvoljeno navoditi kada se logo koristi na promotivnim materijalima.

Dodatna specifikacija na reklamnim materijalima, poslovnim dokumentima, internet stranicama, itd. mora se nalaziti u istom vidnom polju s ABG / EU eko logom.

 • “Naše ekološke proizvode certificira Austria Bio Garantie.”

Za trgovačka poduzeća:

 • “Naše ekološke proizvode certificira Austria Bio Garantie.”

Za ekološka poljoprivredna gospodarstva:

 • “Naše ekološko poljoprivredno gospodarstvo certificira Austria Bio Garantie.”

>>Kontaktirajte nas ako imate dodatnih pitanja..<<