Ekološka poljoprivreda

Registracija

Koliko puta ste razmišljali o ekološkoj proizvodnji?

Nemojte više rukovati s kemikalijama već zauzmite novi stav spram svog rada…

Prije nego što se odlučite za proizvodnju ekoloških proizvoda, trebali biste se informirati o odgovarajućim zakonskim zahtjevima i standardima (Uredba (EZ) br. 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama)

Tim tvrtke Austria Bio Garantie vas podržava da postanete ekološko poljoprivredno gospodarstvo. Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pružati detaljnije informacije!

Ako ste zainteresirani, molimo vas da ispunite obrazac >> Prijavnica << ili pošaljite e-mail na sljedeću e-mail adresu [email protected]

Nadzor i postupak certificiranja

Prvi nadzor za nove klijente: Rutinski nadzori:
Info o standardima za ekološku proizvodnju
Potpisivanje ugovora
Početak prijelaznog razdoblja
Prvi nadzor Godišnji nadzor – mogući i dodatni nadzori
U slučaju ikakvih nesukladnosti:

postavljanje vremenskog roka za ispravljanje nedostataka

U slučaju ikakvih nesukladnosti:

uzimanje uzoraka u slučaju sumnje, propisivanje sankcija i postavljanje rokova

Uklanjanje nesukladnosti u dogovorenom roku Otklanjanje nedostataka u dogovorenom roku

Izdavanje godišnjeg certifikata (koji se odnosi na proizvode) koji će biti objavljen u bazi certifikata EASY CERT

Prijelazno razdoblje

Nakon potpisivanja ugovora, vaša tvrtka se smatra ekološkim subjektom.

Odsad ste obvezni zadovoljavati propise ekološke proizvodnje, (Uredba (EZ) br. 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama).

Prijelazno razdoblje započinje na dan potpisivanja ugovora o eko nadzoru. Razdoblje obično traje dvije godine. Naš tim će vam rado pružati informacije o mogućnostima skraćivanja prijelaznog razdoblja.

Daljnje informacije: Prijelazno razdoblje za oranice, travnjake i trajne nasade

Certifikacija

Kada je poljoprivredno gospodarstvo pregledano, rezultate nadzora donosi certifikator – ovlaštena stručna osoba.

Certifikat se izdaje nakon provedbe godišnjeg nadzora na kojem su popisani svi vaši proizvodi sa svojim odgovarajućim statusom. Ovaj certifikat potvrđuje da je vaš rad u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama  za ekološku proizvodnju i označavanje.

Svi certifikati naših klijenata dostupni su u našoj posebno razvijenoj bazi certifikata pod nazivom EASY-CERT, koja omogućuje izravan pristup informacijama o certificiranim klijentima i statusima proizvoda. Uz EASY-CERT bazu podataka kupci mogu biti sigurni da proizvodi koje kupuju imaju status koji trebaju! Za detaljnije informacije, kliknite ispod!

>>EASY-CERT<<