Prerađivači i trgovci

Registracija

Koliko puta ste razmišljali o ekološkom načinu rada?

Nemojte više rukovati s kemikalijama već zauzmite novi stav spram svog rada…

Prije nego što se odlučite početi s preradom/trgovinom ekoloških proizvoda, trebali biste se informirati o odgovarajućim zakonskim zahtjevima i standardima (Uredba (EZ) br. 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama.

Tim tvrtke Austria Bio Garantie vas podržava da postanete ekološki subjekt.

Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pružati detaljnije informacije!

Ako ste zainteresirani, molimo vas da ispunite obrazac >> Prijavnica << ili pošaljite e-mail na sljedeću e-mail adresu [email protected]

Nadzor i postupak certificiranja

Prvi nadzor za nove klijente: Rutinski nadzori:
Info o standardima za ekološku proizvodnju
Potpisivanje ugovora
Početak prijelaznog razdoblja
Prvi nadzor Godišnji nadzor – mogući i dodatni nadzori
U slučaju ikakvih nesukladnosti:
postavljanje vremenskog roka za ispravljanje nedostataka
U slučaju ikakvih nesukladnosti:
uzimanje uzoraka u slučaju sumnje, propisivanje sankcija i postavljanje rokova
Uklanjanje nesukladnosti u dogovorenom roku Otklanjanje nedostataka u dogovorenom roku

Izdavanje godišnjeg certifikata (koji se odnosi na proizvode) koji će biti objavljen u bazi certifikata EASY CERT

Potpisivanje ugovora

Nakon potpisivanja ugovora o eko nadzoru vaša se tvrtka smatra ekološkim subjektom.

Stoga ste odsad obvezni pridržavati se propisa za ekološku proizvodnju, uvoz i trgovinu  (Uredba (EC) No 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama).

Certifikacija

Kada je izvršen nadzor nad subjektom, rezultate nadzora donosi certifikator – ovlaštena stručna osoba.

Certifikat se izdaje nakon provedbe godišnjeg nadzora, na kojem su popisane sve vaše prerađivačke i trgovačke djelatnosti. Ovaj certifikat potvrđuje da je vaš rad u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama za ekološku proizvodnju i označavanje.

Svi certifikati naših klijenata dostupni su u našoj posebno razvijenoj bazi certifikata pod nazivom EASY-CERT, koja omogućuje izravan pristup informacijama o certificiranim klijentima i statusima proizvoda. Uz EASY-CERT bazu podataka kupci mogu biti sigurni da proizvodi koje kupuju imaju status koji trebaju! Za detaljnije informacije, kliknite ispod!

>>EASY-CERT<<